kanji for soul

meaning of kanji soul spirit hiragana たましい drawing of kanji 魂 reading of kanji tamasii meaning of kanji soul spirit departed soul ghost hiragana れい drawing of kanji 霊 reading of kanji rei meaning of kanji spirit soul drive vigor vigour hiragana きはく drawing of kanji 気迫 reading of kanji ki haku meaning of kanji […]